1. Administrator rejestru

Nazwa przedsiębiorstwa: Farmcomp Oy
Adres: Jusslansuora 8, 04360 Tuusula, Finlandia
Telefon: +358 (0)9 7744 970, E-mail: [email protected]

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących prowadzonego rejestru

Imię i nazwisko: Merene Hovilainen
Adres: Jusslansuora 8, 04360 Tuusula, Finlandia
Telefon: +358 (0)9 7744 970, E-mail: [email protected]

3. Nazwa rejestru danych

Farmcomp Oy, Wile marketing registry

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Rejestr powstał w związku z subskrypcjami na biuletyn elektroniczny Wile, w celu gromadzenia zgód marketingowych wydawanych przy okazji kontaktu z firmą za pośrednictwem strony internetowej www.wile.fi.

5. Przechowywane w rejestrze dane

Rejestr zawiera następujące pozyskane w związku z subskrypcją na biuletyn elektroniczny i / lub podane w formularzu kontaktowym informacje: adres e-mail (subskrypcja biuletynu) oraz imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (formularz kontaktowy).

6. Zwykłe źródła danych

Dane pozyskuje się z subskrypcji biuletynu elektronicznego za pośrednictwem strony www.wile.fi oraz ze znajdujących się na tej stronie formularzy kontaktowych.

7. Publikowanie danych

Brak.

8. Tranfer danych poza obszar UE lub EOG

Brak.

9. Zasady ochrony prowadzonego rejestru

Postępowanie z rejestrem winna charakteryzować należyta staranność, a przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych dane muszą podlegać właściwej ochronie. Należy we właściwy sposób gwarantować bezpieczeństwo danych przechowywanych na serwerach. Podmiot prowadzący rejestr gwarantuje poufność przetwarzania przechowywanych danych, ponadto do takich działań dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające przetwarzanie danych osobowych w zakresie obowiązków służbowych. Dane dotyczące zgód marketingowych udzielanych na formularzach kontaktowych oraz dane pozyskiwane z subskrypcji biuletynu elektronicznego przechowuje się na serwerze Creamailer Oy, fińskiej firmy prowadzącej system biuletynów elektronicznych.

10. Prawo do wglądu, korygowania i usuwania danych

Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych w rejestrze danych osobowych, jak również prawo do zażądania wprowadzenia korekt danych zawierających błędy i do zażądania usunięcia swoich znajdujących się w tym rejestrze danych. Należy w tym celu przesłać pisemny wniosek na adres Farmcomp Oy, Jusslansuora 8, 04360 Tuusula, Finlandia.

11. Inne prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z danych osobowych musi się odbywać zgodnie z zapisami punktu 4. Należy je przechowywać przez okres niezbędny w kontekście wspomnianych w punkcie 4 działań, co chwili, gdy dana osoba zażąda uniemożliwienia dostępu do swoich danych, lub do momentu stwierdzenia, że adres e-mail tej osoby jest nieaktywny.

12. Pliki cookie

Pliki cookie to nieduże pliki tekstowe, służące optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies stosowane na niniejszej stronie dają jej właścicielom obraz interakcji odwiedzających ze stroną. Następuje to poprzez anonimowe gromadzenie i raportowanie informacji. Do śledzenia danych statystycznych dotyczących odwiedzających wykorzystujemy Google Analytics.