Säästy ylimääräisiltä kustannuksilta.

Ohjeet luotettavan mittaustuloksen saamiseksi. Eri vuosien vaihtelevien sääolosuhteiden takia erityisesti jälkiversonta ja vihreiden jyvien määrä voi olla suuri sekä viljojen laadut ja hehtolitrapaino saattavat vaihdella suuresti. Vertaa siksi kosteusmittarisi lukemaa aina esinäytteen ja vastaanottomittarin kosteustulokseen, älä koskaan toisen pikamittarin lukemaan.

TEE NÄIN:

  1. Lähetä omasta viljalajista/lajikkeista näyte analysoitavaksi.
  2. Saatuasi esinäytteen kosteustuloksen voit verrata lukemia itse aiemmin samasta näytteestä saamiisi mittarilukemiin ja voit tarvittaessa säätää mittarisi referenssitulosta vastaavaksi. Näin säästyt ylimääräisiltä
    kustannuksilta viljan kaupantekovaiheessa.
  3. Vertaa mittarisi näyttämää lukemaa esinäyte- ja vastaanottomittarin lukemiin – älä vertaa toisen pikamittarin lukemaan. Tee aina useampi mittaus ja käytä keskiarvoa tuloksena.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ:

Wile-mittarin vilja-asteikot on laadittu vastaamaan mahdollisimman hyvin yleisiä vakioviljalaatuja. Mittaamasi viljalajike saattaa kuitenkin poiketa ominaisuuksiltaan käytetystä referenssiviljasta.
Viljan ominaisuudet voivat myös vaihdella poikkeavien kasvuolosuhteiden takia.

Tästä syystä suosittelemme, että puintikaudenalussa tarkastat aina, että mittarisi lukemat käytössä olevalla viljalaadulla vastaavat käyttämäsi viljavastaanoton mittarin tai uunikokeen lukemia.

Jos lukemat poikkeavat, säädä mittarisi lukemavastaamaan vertailuarvoa käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tehtävä aina, jos viljan laatu tai lajike poikkeaa edellisvuotisesta / edellisellä kerralla menestyksekkäästi mitatusta viljasta. Muista myös nollata mittari aina viljan alalajin vaihtuessa. Näin säästyt ylimääräisiltä kustannuksilta viljan kaupantekovaiheessa.

MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT MITTAUSTULOKSEEN?

Jos epäilet Wile 55/65 -mittarisi näyttävän vääriä lukemia, kannattaa huomioida, että kosteustulokseen vaikuttaa osaltaan myös viljan laatu ja lajike. Mittarin käyttöohjeessa on tästä maininta kohdassa, viljan ominaisuudet.
Normaalipainoisen viljan (hehtolitrapainot kaura n. 58 kg, ohra n. 67 kg, ruis n. 78 kg ja vehnä 80 kg) tulos vastaa laatimamme vilja-asteikon tulosta. Kevyellä viljalla (hehtolitrapaino alle normaalipainon) mittarin tulos on liian kuiva ja vastaavasti painavalle viljalle liian kosteaa. Poikkeama on sitä suurempi, mitä heikkolaatuisempaa vilja on. Viljojen lajikkeet vaikuttavat myös kosteusmittauksen tulokseen.

Mittaustulokseen vaikuttaa myös mittarin käyttö

Mittarin käyttöohjeessa on opastettu kuinka Wile-mittaria tulisi käyttää. Jos näytteenlaatu on huono, mittaria ei käytetä oikein ja lajike on poikkeava, voi mitattu tulos poiketa jopa 1–3 % todellisuudesta.
Lupaamme mittarillemme ±0,5 % toistettavuuden referenssiviljalla. Tämä tarkoittaa toistotarkkuutta, eli usealla peräkkäisellä mittauksella saatua tulosta. Älä vertaa mittaustulostasi toisen pikamittarin lukemaan. Ainoa oikea virallinen lukema on uunikokeella mitattu kosteus.

Mittarin luotettavan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme mittarin tarkastusta vähintään joka toinen vuosi.

viljatähkien kuvia ja ne on piirretty tietokoneella