Tillförlitliga Wile vattenhaltsmätare

Finländska Wile-mätare för mätning av vattenhalten hos olika material

Wile – finländsk innovation

Tillverkningen av Wile vattenhaltsmätare startade i Finland 1964. Sedan dess har bärbara Wile-mätare fungerat som ett tillförlitligt hjälpmedel för jordbrukare när de mätt vattenhalten hos spannmål och senare även i andra material.

Funktionen hos Wile vattenhaltsmätare grundar sig på finländsk innovation, dvs. en mätprincip som utvecklades av Matti Wilska på 1960-talet, med vilken mätning av vattenhalten hos spannmål, som grundar sig på mätning växelströmsförluster, kunde göras i hela korn. I dag mäter Wile inte bara många olika spannmål och frön, utan även andra material som hö och ensilage, sågspån, flis, torv, bomull, kaffe och kakao.

Wile-mätare tillverkas och underhålls fortfarande i Finland – med årtionden av erfarenhet och yrkeskompetens. Vi ser också till att det finns reservdelar tillgängliga i åratal framöver för modeller som avvecklas.

Wile – tillförlitlig mätning av vattenhalt hos spannmål sedan 1964

Vanha Wile-mittari pellolla maanviljelijän kädessä maanviljelijän kädessä