Mäter snabbt och noggrant vattenhalt, hektolitervikt och temperatur hos spannmål

Wile 200 mäter snabbt och noggrant vattenhalt, hektolitervikt och temperatur hos spannmål. Dessutom vägleder den dig så att du får så noggranna mätresultat som möjligt, vilket minskar risken för undertorkning eller övertorkning. Du får mätresultatet snabbt, på upp till 7 sekunder!

Noggrant och tillförlitligt mätresultat

W200-mätaren har en klart större provstorlek än många andra spannmålsmätare. Tack vare den stora provstorleken får du genast ett större urval av spannmålen som ska mätas, och exempelvis enskilda gröna korn förvränger inte resultatet. Den lättanvända mätaren med sin tydliga och upplysta skärm vägleder användaren och möjliggör tillförlitliga mätresultat, även när den används av mindre erfarna användare.

Med hjälp av viktkompensation jämnar mätaren ut spannmålens interna skillnader och kornets strukturskillnader som beror på säsongsvariationer.

Mäter även hektolitervikt

Förutom vattenhalt visar W200 också den aktuella hektolitervikten vid varje mätning; du behöver inte längre en separat våg för hektolitervikt.

Enastående användningskomfort

Du behöver inte använda fysisk kraft när du använder Wile 200-mätare. Fyll bara den genomskinliga behållaren ovanpå mätaren, släpp spannmålen i mätkammaren och jämna ut provet med mätarens patenterade provreglerare. Överskottsspannmål förblir i rännan runt mätkoppen.

Mätning med W200 sker snabbt. Mätaren kräver inte rengöring mellan mätningar vilket är fallet med t.ex. krossande mätare.

I förpackningen ingår:
  • mätare
  • väska och bärrem
  • batterier
  • USB-kabel
  • bruksanvisning.

Mätområdet varierar mellan 1 och 38 % beroende på spannmål och marknadsområde. Ett typiskt mätområde för spannmål är 5–30 % och 2–25 % för oljeväxter. Mätresultatets reproducerbarhet: ±0,3 % enheter för lagringstorrt spannmål.

Viktigt! Wile-mätarens spannmålsskalor är utformade för att motsvara de allmänna standardspannmålen så noga som möjligt. Spannmålens egenskaper kan dock variera på grund av exempelvis onormala växtförhållanden eller nya arter. Därför rekommenderar vi att du alltid, i början av tröskperioden, kontrollerar att mätarens utslag för ifrågavarande spannmålsart motsvarar spannmålsmottagningens ugnsprovvärden. Ta alltid fler än ett prov och använd deras genomsnitt som resultat.

Tips! Du får den bästa mätnoggrannheten för din spannmål när mätarens och spannmålens temperatur är 16–32 °C. Mätaren och spannmålen ska ha så lika temperatur som möjligt och provet ska förvaras i en så lufttät behållare som möjligt. För att få ett tillförlitligt resultat måste provet vara representativt. Se anvisningar för hur man tar ett representativt spannmålsprov >

Notera att både mängden spannmål som ska mätas och mätområden för vattenhalt kan förändras vid framtida programuppdateringar.

Produktinformation

Upplyst, vägledande LCD-skärm
Ja
USB-port för uppdatering av skala
Ja
Automatisk kompensering av temperatur
Ja
Patenterad, inbyggd provreglerarstorlek
Ja
Automatisk beräkning av medelvärde
Ja
Automatisk bortkoppling av ström
Ja
Varning för låg batterinivå
Ja
Arbetstemperatur
5–45 °C
Skärmnoggrannhet
0,1 % enheter
Batterier
4 st. AA
Garanti
2 år
Rekommenderat pris (moms 24 %)
640,90 €
Wile-produktkod
7000200-FI1
EAN-kod
6417160102668

Spannmål som kan mätas i Finland

Spannmål som kan mätas
Område för mätning av vattenhalt
Vete
5–33 %
Korn
5–30 %
Havre
8–30 %
Foderhavre
5–36 %
Råg
6–36 %
Rybs
1–27 %
Raps
2–30 %
Timotej
6–26 %
Ärt
6–35 %
Rödklöver
6–37 %
Vitklöver
6–37 %
Kummin
5–26 %
Bovete
5–26 %
Åkerböna
6–30 %
Böna
5–22 %
Dinkel
8–30 %
Lin
3–20 %
Ängssvingel
6–32 %
Rörsvingel
6–33 %
Hampa
4–18 %