Wile 78 är en mycket noggrann, krossande vattenhaltsmätare av den nya generationen med skalor för över 20 olika spannmåls- och fröarter. Snabba mätresultat på mindre än 20 sekunder.

Bekväm och kompakt storlek

Wile 78 är en kompakt mätare som är enkel att bära med sig till mätplatser i bärväskan som följer med mätaren. Mätarens provstorlek är liten, så det är också enkelt att utföra mätningar före skörden.

Locket som utformats för handen mätaren bekväm att använda och locket gör det enkelt att dosera rätt mängd prov i mätaren. Mätarens härdade mixerknivar är slitstarka och håller länge.

Mycket noggrant mätresultat

Den krossande mätaren möjliggör analys av vattenhalten hos spannmål eller frö längre ner under ytan. Detta är till exempel användbart när skalets tjocklek varierar beroende på art och växtförhållande, eller när mycket vattenhaltiga spannmål torkas snabbt och det fortfarande finns fukt i mitten av kornet, även om kornets yta skulle vara torr.

I förpackningen ingår:

  • mätare
  • väska med bärhandtag
  • batteri
  • mjuk rengöringsborste
  • hård rengöringsborste
  • bruksanvisning.

Mätområdet varierar mellan 4 % och 44 % beroende på spannmål och marknadsområde. Det typiska mätområdet för spannmål är 9–37 % och 5–28 % för oljeväxter. Mätresultatets reproducerbarhet: i ±0,5 % lagringsvattenhalt hos spannmål av normal kvalitet och i rumstemperatur.

Tips! Om du letar efter en mätare för torkanvändning rekommenderar vi Wile 200-modellen.

Viktigt! Wile-mätarens spannmålsskalor är utformade för att motsvara de allmänna standardspannmålen så noga som möjligt. Spannmålens egenskaper kan dock variera på grund av exempelvis onormala växtförhållanden eller nya arter. Därför rekommenderar vi att du alltid, i början av tröskperioden, kontrollerar att mätarens utslag för ifrågavarande spannmålsart motsvarar spannmålsmottagningens ugnsprovvärden. Ta alltid fler än ett prov och använd deras genomsnitt som resultat.

Tips! Du får den bästa mätnoggrannheten för din spannmål när mätarens och spannmålens temperatur är 16–32 °C. Mätaren och spannmålen ska ha så lika temperatur som möjligt och provet ska förvaras i en så lufttät behållare som möjligt. För att få ett tillförlitligt resultat måste provet vara representativt. Se anvisningar för hur man tar ett representativt spannmålsprov >

Notera att både mängden spannmål som ska mätas och mätområden för vattenhalt kan förändras vid framtida programuppdateringar.

Produktinformation

Upplyst, vägledande LCD-skärm
Ja
Automatisk kompensering av temperatur
Ja
Automatisk beräkning av medelvärde
Ja
Automatisk bortkoppling av ström
Ja
Varning för låg batterinivå
Ja
Batteri
6LR61, 9 V
Garanti
2 år
Rekommenderat pris (moms 24 %)
520,90
Wile-produktkod
7000780-FI1
EAN-kod
6417160102675

Spannmål som kan mätas i Finland

Spannmål som kan mätas
Område för mätning av vattenhalt
Vete
9,6–37,6 %
Korn
9–39 %
Havre
8,6–38 %
Råg
10–41 %
Rågvete
9–40 %
Dinkel
9–35,2 %
Rybs
5–35 %
Raps
5–28,2 %
Majs
8,8–38,4 %
Bovete
9,6–38 %
Ärt
10,2–31,4 %
Trädgårdsböna
10,6–30,6 %
Åkerböna
10,2–33,6 %
Kummin
3–33,6 %
Vitklöver
7,4–39,4 %
Rödklöver
9–33,4 %
Timotej
9,2–33,4 %
Ängssvingel
9,2–34,2 %
Rajgräs
9–34,2 %
Lin
4,8–29,8 %
Oljedådra
5–34 %
Senap
5,4–40 %
Hampa
6,6–24,4 %